Cjenik usluga

plot-ex_brza_dostava

Dostava u najkraćem mogućem roku

Dostava za cijelu Republiku Hrvatsku u najkraćem mogućem roku.

PLOTANJE/ KOPIRNAJE

Naziv usluge Papir Pokrivenost boje JM CIJENA
Plotanje/kopiranje tehničkih nacrta C/B Bijeli 80 g/m² Do 20% 18,00 kn
Plotanje/kopiranje tehničkih nacrta C/B Bijeli 80 g/m² 20% - 50% 30,00 kn
Plotanje/kopiranje tehničkih nacrta C/B Bijeli 80 g/m² Više od 50% 60,00 kn
Plotanje/kopiranje tehničkih nacrta u boji Bijeli 80 g/m² Do 20% 22,00 kn
Plotanje/kopiranje tehničkih nacrta u boji Bijeli 80 g/m² 20% - 50% 40,00 kn
Plotanje/kopiranje tehničkih nacrta u boji Bijeli 80 g/m² Više od 50% 70,00 kn

PRINTANJE/KOPIRANJE

Naziv usluge Papir JM CIJENA
Printanje/kopiranje C/B A4 jednostrano Bijeli 80 g/m² kom 0,20 kn
Printanje/kopiranje C/B A4 obostrano Bijeli 80 g/m² kom 0,40 kn
Printanje/kopiranje C/B A4 jednostrano iznad 200 komada Bijeli 80 g/m² kom 0,18 kn
Printanje/kopiranje C/B A3 jednostrano Bijeli 80 g/m² kom 1,50 kn
Printanje/kopiranje C/B A3 obostrano Bijeli 80 g/m² kom 3,00 kn
Printanje/kopiranje u boji A4 jednostrano Bijeli 80 g/m² kom 0,75 kn
Printanje/kopiranje u boji A4 obostrano Bijeli 80 g/m² kom 1,50 kn
Printanje/kopiranje u boji A4 jednostrano iznad 200 komada Bijeli 80 g/m² kom 0,70 kn
Printanje/kopiranje u boji A3 jednostrano Bijeli 80 g/m² kom 2,00 kn
Printanje/kopiranje u boji A3 obostrano Bijeli 80 g/m² kom 4,00 kn

SKENIRANJE

Naziv usluge JM CIJENA
Skeniranje A4 kom 1,00 kn
Skeniranje do A3 do 20 listova kom 3,00 kn
Skeniranje do A3 od 21 do 50 listova kom 1,50 kn
Skeniranje do A3 više od 50 listova kom 1,00 kn

OSTALE USLUGE

Naziv usluge JM CIJENA
Formatiranje nacrta 3,00 kn
Formatiranje nacrta bez usluge plotanja 5,00 kn
Obrezivanje nacrta kom 1,50 kn
Pretvaranje DWG u PDF format kom 5,00 kn
Snimanje na CD kom 8,00 kn
Klamanje letvica na nacrt kom 1,00 kn
Uvez u fascikl kom 12,00 kn
Uvez u fascikl sa jamstvenikom kom 15,00 kn
Uvez u registrator kom 30,00 kn
Uvez u registrator sa jamstvenikom kom 40,00 kn

PLOTANJE/ KOPIRNAJE

Naziv usluge Papir Pokrivenost boje JM CIJENA
Plotanje/kopiranje tehničkih nacrta C/B Bijeli 80 g/m² Do 20% 18,00 kn
Plotanje/kopiranje tehničkih nacrta C/B Bijeli 80 g/m² 20% - 50% 30,00 kn
Plotanje/kopiranje tehničkih nacrta C/B Bijeli 80 g/m² Više od 50% 60,00 kn
Plotanje/kopiranje tehničkih nacrta u boji Bijeli 80 g/m² Do 20% 22,00 kn
Plotanje/kopiranje tehničkih nacrta u boji Bijeli 80 g/m² 20% - 50% 40,00 kn
Plotanje/kopiranje tehničkih nacrta u boji Bijeli 80 g/m² Više od 50% 70,00 kn

PRINTANJE/KOPIRANJE

Naziv usluge Papir JM CIJENA
Printanje/kopiranje C/B A4 jednostrano Bijeli 80 g/m² kom 0,20 kn
Printanje/kopiranje C/B A4 obostrano Bijeli 80 g/m² kom 0,40 kn
Printanje/kopiranje C/B A4 jednostrano iznad 200 komada Bijeli 80 g/m² kom 0,18 kn
Printanje/kopiranje C/B A3 jednostrano Bijeli 80 g/m² kom 1,50 kn
Printanje/kopiranje C/B A3 obostrano Bijeli 80 g/m² kom 3,00 kn
Printanje/kopiranje u boji A4 jednostrano Bijeli 80 g/m² kom 0,75 kn
Printanje/kopiranje u boji A4 obostrano Bijeli 80 g/m² kom 1,50 kn
Printanje/kopiranje u boji A4 jednostrano iznad 200 komada Bijeli 80 g/m² kom 0,70 kn
Printanje/kopiranje u boji A3 jednostrano Bijeli 80 g/m² kom 2,00 kn
Printanje/kopiranje u boji A3 obostrano Bijeli 80 g/m² kom 4,00 kn

SKENIRANJE

Naziv usluge JM CIJENA
Skeniranje A4 kom 1,00 kn
Skeniranje do A3 do 20 listova kom 3,00 kn
Skeniranje do A3 od 21 do 50 listova kom 1,50 kn
Skeniranje do A3 više od 50 listova kom 1,00 kn

OSTALE USLUGE

Naziv usluge JM CIJENA
Formatiranje nacrta 3,00 kn
Formatiranje nacrta bez usluge plotanja 5,00 kn
Obrezivanje nacrta kom 1,50 kn
Pretvaranje DWG u PDF format kom 5,00 kn
Snimanje na CD kom 8,00 kn
Klamanje letvica na nacrt kom 1,00 kn
Uvez u fascikl kom 12,00 kn
Uvez u fascikl sa jamstvenikom kom 15,00 kn
Uvez u registrator kom 30,00 kn
Uvez u registrator sa jamstvenikom kom 40,00 kn